מחלת פוט
Pott's disease

תאור

שחפת של עמוד השדרה, שמועברת בדרך-כלל על-ידי חלב פרה מזוהם.