מונחים רפואיים חזור

מיילדות midwifery, OB, obstetrics, tocology

תאור

ענף ברפואה העוסק בטיפול בנשים במהלך ההריון, הלידה, ובששה השבועות הראשונים לאחר הלידה.