מין (species)
species

תאור

היחידה הקטנה ביותר בסיווג של אורגניזמים חיים. יצורים מאותו מין מסוגלים ליצור צאצאים. מינים דומים מאוגדים לסוג (גנוס).