מונחים רפואיים חזור

מין בטוח safe sex

תאור

מונח שמתייחס לשימוש באמצעי מניעה, כגון קונדום, להפחתת הסיכון של הידבקות במחלות המועברות במגע מיני, כגון איידס או זיבה.