מונחים רפואיים חזור

מיתר cord

תאור

גיד או סיב עצב. ראה גם מיתרי הקול.