מונחים רפואיים חזור

מיתר ברך hamstring, hamstring tendon

תאור

כל אחד מן הגידים בחלק האחורי של הברך. הם מחברים את שרירי מיתר הברך אל מקום אחיזתם בשוקית ובשוקה.