מיתרי קול
vocal cords

תאור

שני קפלי רקמה הבולטים משני צידי בית הקול (הגרון) ויוצרים סדק צר (גלוטיס, פתח הקנה). תיאום הפעולה בין מיתרי הקול לבין האוויר הננשף יוצר את התנודות הנשמעות כדיבור, שירה, או קולות אחרים. שינויים במיתרים עצמם או באספקה העצבית שלהם גורמים להפרעות בקול.