מונחים רפואיים חזור

מכייח expectorant, expectorator

תאור

תרופה הממריצה הפרשת כיח (ליחה) מדרכי הנשימה באמצעות שיעול.