מונחים רפואיים חזור

מלתעה premolar

תאור

השן הרביעית והשן החמישית בכל צד של כל לסת במערכת השיניים הקבועות (מאחורי הניבים ולפני השיניים הטוחנות).