מונחים רפואיים חזור

ממגלת (אמפיאמה) empyema

תאור

מוגלה בחלל הצדר, בדרך-כלל משנית לזיהום בריאה או בחלל שמתחת לסרעפת. זהו מצב מסוכן שדורש ניקוז ניתוחי של המוגלה.