מונחים רפואיים חזור

מעי ריק jejunum

תאור

החלק האמצעי של המעי הדק, שמחבר את התריסריון עם המעי העקום.