מעקף עורק שד פנימי
coronary artery bypass graft, CABG

תאור

שיטה של ניתוח מעקף לעורק כלילי בה משתמשים בעורק השד הפנימי, כדי לעקוף עורק כלילי מוצר.