מונחים רפואיים חזור

מערות הפנים paranasal sinuses

תאור

ראה סינוסים סמוכים לאף.