מונחים רפואיים חזור

מערכת חוץ-פירמידית extrapyramidal system

תאור

המערכת של מסלולי עצב המחברת את קליפת המוח, הגנגליונים הבזליים, התלמוס, המוח הקטן ותאי עצב של חוט השדרה במעגלים מורכבים שאינם כלולים במערכת הפירמידית. המערכת החוץ-פירמידית קשורה בעיקר לוויסות של תנועות שריר רפלקסיות (ראה החזר).