מונחים רפואיים חזור

מערכת עצבים nervous system, systema nervosum

תאור

רשת ענפה של תאים שנושאים מידע (בצורת אותות עצביים) אל כל חלקי הגוף ומהם, כדי לגרום לפעילות של הגוף. המוח וחוט השדרה יוצרים את מערכת העצבים המרכזית. רקמה עצבית נוספת היא מערכת העצבים ההיקפית, שכוללת את מערכת העצבים האוטונומית. זו האחרונה מתחלקת למערכת העצבים הסימפתטית ומערכת העצבים הפארא-סימפתטית. היחידה התפקודית הבסיסית של מערכת העצבים היא תא עצב (נוירון).