מונחים רפואיים חזור

מערכת עצבים אוטונומית autonomic nervous system, ANS

תאור

חלק ממערכת העצבים האחראי על פעולות שאינן מכוונות באופן מודע, כולל פעימות סדירות של הלב, תנועות המעי, הזעה, הפרשת רוק ועוד. מערכת זו מחולקת למערכת הסימפתטית והמערכת הפארא-סימפתטית. העצבים הסימפתטיים יוצאים מן החלק האמצעי של חוט השדרה, ואילו העצבים הפארא-סימפתטיים יוצאים מן המוח ומן החלק התחתון של חוט השדרה. אל הלב, השרירים החלקים ורוב הבלוטות מגיעים סיבי עצבים משני הסוגים; השפעת הגומלין של פעולות רפלקסיביות משני הסוגים שולטת בפעילותם של איברים אלה. קצות העצבים הסימפתטיים מפרישים נוראדרנלין כמעביר עצבי, וקצות העצבים הפארא-סימפתטיים מפרישים אצטילכולין.