מפרק עצי-כסלי
sacroiliac joint

תאור

אחד מזוג מפרקים קשיחים בגב התחתון, הממוקמים בין כל צד של העצה לבין כסל.