מונחים רפואיים חזור

מפשק speculum

תאור

מכשיר המוחדר לתוך חלל בגוף, כגון נרתיק, חלחולת או פתח האף, ומחזיק אותו פתוח לצורך בדיקה או נטילת דגימה.