מצג ראש
cephalic presentation, head presentation

תאור

המצב השכיח של העובר בזמן הלידה, כאשר הראש פונה כלפי מטה.