מצוקה עוברית
fetal distress

תאור

מצוקה גופנית ממנה סובל העובר כאשר אינו מקבל מספיק חמצן; מאופיינת בקצב לב לא תקין ובפליטה של מקוניום ממעי העובר.