מונחים רפואיים חזור

אבנית calculus

תאור

מסה של אבן שנוצרת בתוך איבר כגון כליה, או על ציפוי של גוף זר כגון צנתר שתן; מכילה מלחי סידן. ראה גם אבן.