מונחים רפואיים חזור

מקבל host, recipient

תאור

אדם שמקבל משהו מתורם, כגון עירוי דם או כליה להשתלה.