מונחים רפואיים חזור

מקרוגלובולין (IgM, אימונוגלובולין M) macroglobulin, IgM, immunoglobulin M

תאור

חלבון מסדרת הגלובולינים שנמצא בדם ומתפקד כנוגדן. הוא מהווה קו הגנה ראשון נגד חיידקים בזרם הדם. ראה גם אימונוגלובולין.