מונחים רפואיים חזור

מקרוגליה macroglia, astroglia

תאור

אחד משני הסוגים הבסיסיים של תאי גליה (תאים במערכת העצבים המרכזית שאינם תאי עצב).