מונחים רפואיים חזור

מקרוציט macrocyte, megalocyte

תאור

תא דם אדום גדול מן התקין.