מונחים רפואיים חזור

מרכז centre, center

תאור

בנוירולוגיה - מצבור של תאי עצב (נוירונים) שבפעולותיהם שולטים על תפקוד מסוים. לדוגמה: מרכז הנשימה הוא אזור בגזע המוח השולט על תנועות הנשימה.