מונחים רפואיים חזור

משאף מנות מדודות metered-dose inhaler

תאור

משאף המשחרר מנה קבועה של תרופה בכל לחיצה.