משולש שלפוחית השתן (טריגון)
trigone

תאור

אזור בצורת משולש של דופן שלפוחית השתן, שנמצא בין הפתחים של שני השופכנים והשופכה.