מונחים רפואיים חזור

משני secondary

תאור

מציין מחלה, הפרעה או סיבוך שמופיע אחרי מחלה אחרת או כתוצאה ממנה.