מונחים רפואיים חזור

משפחתי familial

תאור

מציין מחלות או הפרעות שנפוצות בקרב משפחות מסוימות יותר מאשר באחרות. הסיבה היא כנראה תורשתית. ראה היפרכולסטרולמיה משפחתית, פוליפוזיס משפחתית.