מונחים רפואיים חזור

משתנה variable

תאור

בביוסטטיסטיקה - מאפיין (כגון תחלואה, סגנון חיים או מנהג) שמתייחס לאדם בודד או לקבוצה. משתנים איכותיים הם מאפיינים כמו מין, גזע או עיסוק. משתנים כמותיים מתחלקים לכאלה שקיימים בנקודה מסוימת, כגון מספר הילדים, או למשתנים מתמשכים, כגון משקל גוף.