נאדית
alveolus, air sac

תאור

אחת מקבוצת שקיקים זעירים דמויי בלון, דרכם מתרחש חילוף הגזים בין הריאות והדם. הנאדיות מוקפות ברשת נימים (כלי דם זעירים), ויש להם דפנות דקים מאד המאפשרים מעבר חמצן (O2) מן הריאות אל הדם ופחמן דו-חמצני (CO2) מן הדם אל הריאות.