נוגדן עצמוני
autoantibody

תאור

נוגדן שנוצר נגד אחד ממרכיבי הגוף עצמו במחלה אוטואימונית.