מונחים רפואיים חזור

נוזל מיימי aqueous humor

תאור

נוזל דמוי-מים הממלא את העין מאחורי הקרנית ולפני העדשה; נוצר ומתנקז כל הזמן.