נורמוטנסיבי
normotensive

תאור

מתאר מצב בו לחץ הדם העורקי נמצא בתחום התקין. ראה גם יתר לחץ דם, תת לחץ דם.