מונחים רפואיים חזור

ניסוי מבוקר control experiment

תאור

שיטה להערכת תרופה או טיפול אחר על-ידי ניטור השפעות הטיפול בהשוואה להשפעות של טיפול אחר.