אליקסיר
elixir

תאור

תכשיר המכיל אלכוהול או גליצרין והמשמש כאמצעי להובלת תרופה מרה או גורמת בחילה.