מונחים רפואיים חזור

ניקור מפרק arthrocentesis

תאור

הוצאת דגימת נוזל ממפרק לבדיקת מעבדה.