ניתוח לב פתוח
open heart surgery

תאור

פעולה ניתוחית המבוצעת על הלב, בה מופסקת פעולת הלב באופן זמני ותפקידיו מבוצעים על-ידי משאבה מכנית.