נפח שארית
residual capacity

תאור

נפח האוויר שנשאר בריאות אחרי שהאדם נשף בכל יכולתו. נפח זה גדול מן התקין בנפחת (אמפיזמה).