מונחים רפואיים חזור

אלסטוזיס elastosis

תאור

התנוונות הסיבים הצהובים ברקמת חיבור ובעור. ראה רקמה אלסטית.