מונחים רפואיים חזור

נפרפתיה naprapathy

תאור

גישה ברפואה המבוססת על ההנחה שמחלות רבות נובעות מתזוזה של רצועות, גידים או רקמות חיבור אחרות, ושהריפוי צריך להיות על-ידי מניפולציה.