נקודות צפות
floaters

תאור

נקודה אחת או יותר שמופיעות לפני העין; הן נגרמות על-ידי שרידי תאים בנוזל הזגוגי של העין.