נקע
sprain, wrench, wrick

תאור

פציעה כתוצאה ממתיחה של רצועות. נקע ברצועות התומכות בקרסול נגרם בגלל סיבוב לא נכון של הקרסול לצד אחד. בדרך-כלל נקע מחלים מעצמו בהדרגה, אך הדבר עשוי להימשך זמן רב, בדרך-כלל חודשים. בנקע יש לטפל באמצעות רטיות קרות מייד לאחר הפציעה, ובהמשך על-ידי הגבלת הפעילות.