מונחים רפואיים חזור

נרכש acquired

תאור

מציין מחלה או הפרעה המתפתחת במהלך החיים, בניגוד למחלה שנולדים אתה.