נשית (עצם השת)
ischium, ischial bone, os ischii

תאור

עצם שיוצרת את החלק התחתון של כל צד של מפרק הירך.