מונחים רפואיים חזור

נשל slough

תאור

רקמה מתה, כגון עור, שנושלת מרקמה בריאה אחרי דלקת או זיהום.