נתיחה לאחר המוות (אוטופסיה)
autopsy, postmortem

תאור

ניתוח ובדיקה של הגופה במטרה לזהות את גורם המוות.