מונחים רפואיים חזור

סבילות חיסונית immune tolerance

תאור

כשל של הגוף להבדיל בין חומריו העצמיים, לבין חומרים זרים, שנגדם הוא צריך לייצר נוגדנים. לדוגמה, הגוף אינו מייצר נוגדנים נגד חומר זר אם האנטיגן חדר כבר לגוף לפני שמערכת ייצור הנוגדנים הבשילה.