מונחים רפואיים חזור

אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG) electroencephalography, EEG

תאור

בדיקת הפעילות החשמלית של המוח. אלקטרודות המוצמדות לגולגולת מזהות אותות חשמליים באזורים השונים של המוח. האותות עוברים דרך כבלים אל מכשיר שמייצר דפוס גלי על גבי גליל נייר נע. הבדיקה משמשת בעיקר לאבחון של אפילפסיה, ולעיתים לזיהוי ומיקום של מחלות מבניות במוח, כגון גידולים.